Chung cư Cù Lao Chà
Nhan thau TT Hoạt động thanh thiếu niên An Giang
Nhan thau Trường PTTH Phạm Văn Sáng
Nhan thau Công trình Trạm khách T67
Nhan thau Nhà làm việc cơ quan thường trực Báo Nhân dân
Nhan thau Trường THSC Phú Hòa Đông - Củ Chi
Nhan thau Trường THCS Tân Thạnh Đông - Củ Chi
Nhan thau Trụ sở đội PCCC Củ Chi
Nhan thau Trụ sở Văn phòng IPC