Hoạt động công ty
Cơ hội đầu tư
Thông tin cổ đông
Hoạt động công ty con
Thông tin khác
Thị trường bất động sản
Tài chính chứng khoán
Các hoạt động Đoàn thể
Sản phẩm Kinh doanh
TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN
Chi phí làm thủ tục nhà đất tới đây sẽ giảm 80%
Chậm làm sổ đỏ sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng
TP.HCM: diện tích tối thiểu 36m2 được tách thửa
Chính sách mới từ tháng 8/2014 trong lĩnh vực đất đai
Từ 1/9, xây nhà 3 tầng trở lên phải thuê thiết kế
 
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2014 (lần 2)
Gởi lúc 10:08:34 ngày 14/10/2014

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2014 – Lần 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Lần 2 như sau:

1/ Thời gian: 09 giờ, thứ bảy - ngày 01 tháng 11 năm2014.

2/ Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8 (lầu 4)

Số 400/5 đường Ung Văn Khiêm, P25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

3/ Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

 • Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014;
 • Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát;
 • Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013;
 • Đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;
 • Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
 • Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

4/ Điều kiện tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 8 theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/9/2014.

5/ Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT Công ty (theo mẫu của Công ty). Khi tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đem theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax, tin nhắn, Email gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 28/10/2014 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 8
400/5 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.BT, Tp.HCM.
Điện thoại: 08.35129607 - Fax: 08.35129709 - Email: cic8@cic8.com - Nhắn tin: 0918073221 - 0908030907.

Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Huỳnh Hữu Phước

Vui lòng Click vào đây để xem chi tiết nội dung thông báo

Vui lòng Click vào đây để tải GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Vui lòng Click vào đây để tải GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Vui lòng Click vào đây để tải TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 • Phòng Đầu tư Kinh doanh
 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ
   
  Chung cư Cao tầng Metro Tower
  Chung cư Hưng An Phúc - Hưng Phú Gia
  LIÊN KẾT CÔNG TY CON