Hoạt động công ty
Cơ hội đầu tư
Thông tin cổ đông
Hoạt động công ty con
Thông tin khác
Thị trường bất động sản
Tài chính chứng khoán
Các hoạt động Đoàn thể
Sản phẩm Kinh doanh
TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN
Chi phí làm thủ tục nhà đất tới đây sẽ giảm 80%
Chậm làm sổ đỏ sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng
TP.HCM: diện tích tối thiểu 36m2 được tách thửa
Chính sách mới từ tháng 8/2014 trong lĩnh vực đất đai
Từ 1/9, xây nhà 3 tầng trở lên phải thuê thiết kế
 
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 (lần 1)
Gởi lúc 13:35:02 ngày 09/10/2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 10 LẦN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8 được Đại hội đồng cổ đông lần 8 thông qua ngày 29/6/2012;

Hôm nay ngày 04 tháng 10 năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Số 8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2014.

 • Thời gian: 09 giờ ngày 04/10/2014
 • Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8
  400/5 Ung Văn Khiêm, P25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

1/ Khai mạc Đại hội:

- 9 giờ 45 phút Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội

2/ Báo cáo kết quả điều kiện tiến hành Đại hội:

Vào lúc 9 giờ 45 phút Bà Huỳnh Kim Thủy, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả số lượng cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

 • Số người tham dự : 42 cổ đông
 • Số cổ phần có quyền biểu quyết : 3.989.987 cổ phần
 • Đạt tỷ lệ : 33,11%

Căn cứ khoản 1 Điều 102 – Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều 18 khoản 1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2014.

Căn cứ khoản 2 Điều 18 – Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày 04/10/2011.

Thông báo và Thư mời dự Đại hội sẽ được gửi đến cho tất cả cổ đông trước 15 ngày Đại hội đồng cổ đông lần 2.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày

TM. Đoàn Chủ tọa

(Đã ký)

Huỳnh Hữu Phước

Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết

 • Phòng Đầu tư Kinh doanh
 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ
   
  Chung cư Cao tầng Metro Tower
  Chung cư Hưng An Phúc - Hưng Phú Gia
  LIÊN KẾT CÔNG TY CON